Wiedza

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest formą terapii skupiającą się na wewnętrznych reprezentacjach siebie i innych, które odtwarzają się zarówno w codziennym życiu pacjenta jak i w relacji z terapeutą. Koncentracja na tych aspektach podczas sesji terapeutycznych prowadzi do zmian wewnętrznych struktur, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie pacjenta w wielu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Melanie Klein

Melanie Klein – jedna z bardziej zasłużonych psychoterapeutek w nurcie psychoanalitycznym urodziła się w Wiedniu, 30 marca 1882r. Od dzieciństwa jej marzeniem było pójście w ślady ojca i zostanie lekarzem, jednak z powodu wczesnego założenia rodziny nie zrealizowała tych planów. Dopiero kiedy w 1910 roku przeprowadziła się wraz z rodziną do Budapeztu, rozpoczęła tam szkolenie w nurcie […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Zygmunt Freud

Zygmunt Freud, zasłużył się w historii psychoterapii jako twórca psychoanalizy. Był on także wybitnym neurologiem, neuropatologiem, psychologiem oraz psychiatrą.Z. Freud urodził się 6.05.1856 roku we Freibergu na Morawach, w wieku 4 lat przeprowadził się z całą rodziną do Wiednia. Już w wieku 17 lat Freud został studentem Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie zgłębiał biologię oraz medycynę. Po studiach […]

Czytaj więcej
Wiedza

Rodzaje psychoterapii psychodynamicznej

Sposób prowadzenia psychoterapii jest dobierany przez psychoterapeutę na podstawie przeprowadzonych kilku konsultacji kwalifikujących. Jedną z możliwych form pracy jest psychoterapia ekspresywna. Sesje terapeutyczne odbywają się w tym przypadku w settingu 1-2 sesje tygodniowo. Jest to głęboka analiza nieświadomych aspektów funkcjonowania pacjenta. Praca terapeuty obejmuje takie techniki jak: klaryfikacja, konfrontacja oraz interpretacja. Ten rodzaj psychoterapii umożliwia […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra – czym różnią się te zawody?

Pomoc psychologiczną oferuje: psycholog, psychoterapeuta oraz psychiatra. Warto zaznaczyć jakie różnice występują pomiędzy tymi profesjami. Według definicji stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia w 1949 r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan człowieka w trzech obszarach: fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Inaczej mówiąc, jest to doświadczanie wewnętrznej harmonii, umożliwiającej pełny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz optymalną adaptację do otaczającego świata. […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – czas trwania

Ze względu na czas trwania można wyróżnić psychoterapię krótko- oraz długoterminową. Psychoterapia krótkoterminowa to forma pomocy ograniczona w czasie – trwa od około 6 do 12 miesięcy. Jest przeznaczona z reguły dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub chwilowym kryzysie. Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat. Umożliwia wprowadzanie głębszych i długotrwałych […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – jak przebiega

Psychoterapia psychodynamiczna bazuje na relacji terapeutycznej stanowiącej znaczącą i zaakceptowaną obustronnie więź pomiędzy terapeutą a pacjentem. Sesje psychoterapii przebiegają w formie osobistej – „twarzą w twarz” (pacjent i terapeuta siedzą naprzeciw). Zadanie pacjenta polega na swobodnym (bez cenzury) dzieleniu się spontanicznymi myślami, skojarzeniami oraz fantazjami. Ważne jest by pacjent nie blokował swoich wypowiedzi i czuł, […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – skuteczność

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życie człowieka kierowane jest w znacznej mierze przez wewnętrzne, nieświadome mechanizmy, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane wcześniej konflikty intrapsychiczne. Założenie leżące u podłoża psychoterapii psychodynamicznej głosi, że nie jest możliwe by zrozumieć życie psychiczne osoby kiedy pominiemy refleksję nad jej nieświadomością. Przez “nieświadomość” rozumie się tutaj część aparatu psychicznego, w którym kumulują […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – na czym polega?

Psychoterapia w podejściu psychodynamicznym przypisuje znaczącą rolę relacji budowanej pomiędzy terapeutą a pacjentem. Szczególną uwagę zwraca się tu na dynamikę przeżyć, emocji i myśli pojawiających się w stworzonej diadzie. Podłoże teoretyczne psychoterapii psychodynamicznej wywodzi się z psychoanalizy, której twórcą był Zygmunt Freud. Swój znaczący wkład w rozwój psychoterapii w nurcie psychodynamicznym wniosła także Melania Klein […]

Czytaj więcej
Anna Filipiak-Siewodnik
Specjaliści

Anna Filipiak-Siewodnik

psycholog, psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy KCP, wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w latach 2018-2021, absolwentka psychologii (UAM, specjalność kliniczna), ukończyła 4 -letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz szereg specjalistycznych szkoleń m.in. studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii (WSE, UAM), kurs I stopnia Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i […]

Czytaj więcej