Psychoterapia w Poznaniu

INVENIOOśrodek Psychoterapii Psychodynamicznej to miejsce założone przez psychologów i psychoterapeutów, współpracujących ze sobą od 12 lat. Wszyscy ukończyli szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz poddają swoją pracę terapeutyczną superwizji.

„INVENIO” w języku łacińskim oznacza „odkrywać”, „znajdować”. Odkrywanie natomiast, to ujawnianie tego, co do tej pory było zasłonięte, skrywane; zwracanie uwagi na coś,o czego istnieniu dotąd nie wiedziano. Termin ten dobrze opisuje proces psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym zakładającym, że znaczna część życia psychicznego toczy się w nieświadomości i w wielu sytuacjach człowiek nie posiada dostępu do źródła swoich zachowań, myśli, odczuć, niepowodzeń czy objawów, a to z kolei pociąga za sobą niemożność wpływania na nie i modyfikowania ich. Relacja z terapeutą stwarza okazję do odkrywania, w jaki sposób pacjent buduje kontakt z drugą osobą,odnalezienia przyczyn doświadczanych problemów i wypracowania nowych, korzystniejszych sposobów radzenia sobie.

Podejście psychodynamiczne – jeden z nurtów psychoterapii, który przede wszystkim koncentruje się na tym, co powoduje cierpienie u człowieka, zwłaszcza kładzie nacisk na powtarzające się w życiu pacjenta sytuacje, które są dla niego niekorzystne i pomimo chęci i postanowień nie potrafi temu zapobiec czy wyeliminować ze swojego życia. Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy ( Z. Freud ), następnie rozwijana w oparciu o teorię relacji z obiektem ( M. Klein, o. Kernberg ), psychologię self ( H. Kohut ). Psychoterapia psychodynamiczna odnosi się przede wszystkim do nieświadomych treści i przeżyć pacjenta, stąd główna metoda pracy dotyczy pojawiania się u pacjenta wolnych skojarzeń, pacjent swobodnie podaje to , co w danej chwili przychodzi mu do głowy. Istotnym aspektem psychoterapii jest kontrakt pomiędzy pacjentem a terapeutą, nazywany tutaj settingiem, który wyraźnie określa warunki i zasady pracy terapeutycznej. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w ustalonych na stałe porach ( dzień i godzina ). Podejście psychodynamiczne odnosi się również do relacji psychoterapeutycznej, a jej omawianie jest jednym z czynników leczących. 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologów i psychoterapeutów z Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej INVENIO w Poznaniu!

Po więcej ciekawych informacji na temat psychoterapii i psychologii zapraszamy na naszego Facebooka