Superwizja

Superwizja jest niezbędnym narzędziem wspomagającym pracę psychoterapeutyczną. Jest spotkaniem terapeuty z superwizorem w celu skorzystania z jego wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji ma służyć dobru pacjenta. Superwizje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. W naszym ośrodku psychoterapeuci mogą skorzystać z superwizji szkoleniowych u rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne superwizorów szkoleniowych: dr Katarzynę Właśniak, Annę Filipiak-Siewodnik oraz dr Annę Bodnar-Czapiewską.

Wykaz rekomendowanych superwizorów:

Zapraszamy również do skorzystania z superwizji u Małgorzaty Ławniczak, certyfikowanego psychoterapeuty PTP i PTPPd, aktualnie w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTP.