Superwizja

Superwizja jest niezbędnym narzędziem wspomagającym pracę psychoterapeutyczną. Jest spotkaniem terapeuty z superwizorem w celu skorzystania z jego wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji ma służyć dobru pacjenta. Superwizje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. W naszym ośrodku psychoterapeuci mogą skorzystać z superwizji u rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne superwizorów szkoleniowych:

Wykaz rekomendowanych superwizorów:

Zapraszamy również do skorzystania z superwizji u Małgorzaty Ławniczak. Superwizor aplikant PTP. Certyfikowany psychoterapeuta PTP i PTPPd. Aktualnie w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTP (Lista Aplikantów – Superwizorów PTP).