Superwizja

Superwizja jest niezbędnym narzędziem wspomagającym pracę psychoterapeutyczną. Jest spotkaniem terapeuty z superwizorem w celu skorzystania z jego wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji ma służyć dobru pacjenta. Superwizje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

W naszym ośrodku psychoterapeuci mogą skorzystać z superwizji u rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne superwizorów szkoleniowych:

Wykaz rekomendowanych superwizorów

Zapraszamy również do skorzystania z superwizji u:

  • Małgorzaty Ławniczak, certyfikowanego psychoterapeuty PTP i PTPPd, aktualnie w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTP.