dr n. biol. Katarzyna Właśniak

psycholog, psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Tytuł doktora w zakresie biologii medycznej uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii zdobyła kończąc 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a obecnie jest w trakcie uzyskiwania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu oraz praktyce prywatnej. Jako wykładowca współpracuje z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd, PTP i ISTFP. Prowadzi konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych – osobistych lub zawodowych, osób współuzależnionych, z syndromem DDA, a także osób cierpiących z powodu problemów osobowościowych, czy zaburzeń osobowości.

Tel. 601-780-782