Małgorzata Ławniczak

Malgorzata Ławniczak

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 225) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 66), superwizor aplikant, w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTP (Lista Aplikantów – Superwizorów PTP). Absolwentka Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego prowadzonych pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Swoją pracę zawodową poddaje superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów PTP i PTPPd. Umiejętności z zakresu diagnostyki i psychoterapii uzyskiwała pracując zarówno na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, chorób somatycznych, w poradni zdrowia psychicznego oraz praktyce prywatnej. Prowadzi konsultacje, pomoc psychologiczną i psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych, które przeżywają trudności w relacjach, znajdują się w nagłych sytuacjach kryzysowych w swoim życiu jak również doświadczają dyskomfortu z powodu swoich cech osobowości.

Tel. 513-762-760