INVENIO – Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej to miejsce założone przez psychologów i psychoterapeutów, współpracujących ze sobą od 10 lat. Wszyscy ukończyli szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz poddają swoją pracę terapeutyczną superwizji.

Podejście psychodynamiczne – jeden z nurtów psychoterapii, który przede wszystkim koncentruje się na tym, co powoduje cierpienie u człowieka, zwłaszcza kładzie nacisk na powtarzające się w życiu pacjenta sytuacje, które są dla niego niekorzystne i pomimo chęci i postanowień nie potrafi temu zapobiec czy wyeliminować ze swojego życia. Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy ( Z. Freud ), następnie rozwijana w oparciu o teorię relacji z obiektem ( M. Klein, o. Kernberg ), psychologię self ( H. Kohut ). Psychoterapia psychodynamiczna odnosi się przede wszystkim do nieświadomych treści i przeżyć pacjenta, stąd główna metoda pracy dotyczy pojawiania się u pacjenta wolnych skojarzeń, pacjent swobodnie podaje to , co w danej chwili przychodzi mu do głowy. Istotnym aspektem psychoterapii jest kontrakt pomiędzy pacjentem a terapeutą, nazywany tutaj settingiem, który wyraźnie określa warunki i zasady pracy terapeutycznej. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w ustalonych na stałe porach ( dzień i godzina ). Podejście psychodynamiczne odnosi się również do relacji psychoterapeutycznej, a jej omawianie jest jednym z czynników leczących.