Wiedza

Dojrzałość – jak ją zdefiniować?

Waddell Margot Światy Wewnętrzne Psychoanaliza i Rozwój Osobowości Na przestrzeni lat psychoanalitycy definiowali pojecie dojrzałości na różne sposoby. Freud rozumiał ją jako zdolność do pracy i miłości, Klein – jako większą zdolność do życia w pozycji depresyjnej, zaś Bion – jako umiejętność nieustannego rozwijania się. Podobnie jak romantycznych poetów nurtowało pytanie o to, w jaki […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychosomatyka

“Przyglądając się objawom somatycznym moich pacjentów (…) doszłam do wniosku, że nie można ograniczać zjawisk psychosomatycznych wyłącznie do chorób, bowiem teoretycznie zaliczyć można do nich wszystko, co dotyczy ciała realnego a także funkcji fizjologicznych. Do zjawisk psychosomatycznych zaliczyłam również wszelkie rodzaje fizycznych uszkodzeń lub dolegliwości, które powstały za sprawą uwarunkowań psychologicznych. Mam tu na myśli […]

Czytaj więcej
Wiedza

Co się dzieje w procesie psychoterapeutycznym? Przeniesienie.

Bardzo ciekawym zjawiskiem w psychoterapii jest zjawisko przeniesienia (ang. transference). Coś zostaje przeniesione w obszar terapii, a dokładniej na terapeutę. Co to takiego? Otóż terapeuta zaczyna być przeżywany przez pacjenta w pewien sposób przypominający ten, w jaki przeżywane były znaczące osoby z wczesnego dzieciństwa pacjenta, szczególnie chodzi tu o wzorzec emocjonalnego doświadczenia, jaki pojawił się […]

Czytaj więcej
Wiedza

Co to jest osobowość?

Osobowość człowieka przejawia się w jego unikalnym sposobie zachowania, myślenia, reagowania emocjonalnego, nawiązywania relacji z innymi. Te wzorce funkcjonowania nazywamy cechami osobowości. Osobowość oddziałuje na motywację, system wartości i jest względnie stała w czasie. Stanowi o tym jak ktoś widzi siebie i swoje otoczenie, w jaki sposób radzi sobie z problemami i przystosowuje się do […]

Czytaj więcej
Wiedza

Kiedy zgłosić się na psychoterapię?

Najczęstszym powodem zgłoszenia się na psychoterapię jest przeżywanie cierpienia. Może ono być generowane przez: – pojawianie się niepokojących objawów tj.: lęk, depresja, doznania bólowe, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, zaburzenia funkcji poznawczych np. trudność w utrzymaniu czy skupieniu uwagi; – objawy przypominające choroby somatyczne np. zaburzenia pracy serca czy choroby neurologiczne; – trudności w codziennym […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest formą terapii skupiającą się na wewnętrznych reprezentacjach siebie i innych, które odtwarzają się zarówno w codziennym życiu pacjenta jak i w relacji z terapeutą. Koncentracja na tych aspektach podczas sesji terapeutycznych prowadzi do zmian wewnętrznych struktur, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie pacjenta w wielu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Melanie Klein

Melanie Klein – jedna z bardziej zasłużonych psychoterapeutek w nurcie psychoanalitycznym urodziła się w Wiedniu, 30 marca 1882r. Od dzieciństwa jej marzeniem było pójście w ślady ojca i zostanie lekarzem, jednak z powodu wczesnego założenia rodziny nie zrealizowała tych planów. Dopiero kiedy w 1910 roku przeprowadziła się wraz z rodziną do Budapeztu, rozpoczęła tam szkolenie w nurcie […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Zygmunt Freud

Zygmunt Freud, zasłużył się w historii psychoterapii jako twórca psychoanalizy. Był on także wybitnym neurologiem, neuropatologiem, psychologiem oraz psychiatrą.Z. Freud urodził się 6.05.1856 roku we Freibergu na Morawach, w wieku 4 lat przeprowadził się z całą rodziną do Wiednia. Już w wieku 17 lat Freud został studentem Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie zgłębiał biologię oraz medycynę. Po studiach […]

Czytaj więcej
Wiedza

Rodzaje psychoterapii psychodynamicznej

Sposób prowadzenia psychoterapii jest dobierany przez psychoterapeutę na podstawie przeprowadzonych kilku konsultacji kwalifikujących. Jedną z możliwych form pracy jest psychoterapia ekspresywna. Sesje terapeutyczne odbywają się w tym przypadku w settingu 1-2 sesje tygodniowo. Jest to głęboka analiza nieświadomych aspektów funkcjonowania pacjenta. Praca terapeuty obejmuje takie techniki jak: klaryfikacja, konfrontacja oraz interpretacja. Ten rodzaj psychoterapii umożliwia […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra – czym różnią się te zawody?

Pomoc psychologiczną oferuje: psycholog, psychoterapeuta oraz psychiatra. Warto zaznaczyć jakie różnice występują pomiędzy tymi profesjami. Według definicji stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia w 1949 r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan człowieka w trzech obszarach: fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Inaczej mówiąc, jest to doświadczanie wewnętrznej harmonii, umożliwiającej pełny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz optymalną adaptację do otaczającego świata. […]

Czytaj więcej