Kiedy zgłosić się na psychoterapię?

Najczęstszym powodem zgłoszenia się na psychoterapię jest przeżywanie cierpienia. Może ono być generowane przez:

– pojawianie się niepokojących objawów tj.: lęk, depresja, doznania bólowe, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, zaburzenia funkcji poznawczych np. trudność w utrzymaniu czy skupieniu uwagi;

– objawy przypominające choroby somatyczne np. zaburzenia pracy serca czy choroby neurologiczne;

– trudności w codziennym funkcjonowaniu przejawiające się np. jako utrzymujące się poczucie zmęczenia i braku sił oraz inne problemy utrudniające realizację siebie w podejmowanych rolach życiowych,

– problemy w obszarze życia rodzinnego takie jak: popadanie w konflikty, poczucie bycia nierozumianym, nadmiarowa troska o bliskich lub krytycyzm, poczucie krzywdy lub winy w relacjach rodzinnych, problemy w relacjach z dziećmi (np. lek przed odpowiedzialnością, poczucie niekompetencji);

– niesatysfakcjonujące związki towarzyskie i partnerskie: doświadczanie braku zaufania, poczucie bycia wykorzystanym, lęk, odrzucenie, trudność w utrzymaniu ważnych dla siebie związków, unikanie stałych związków, poczucie błędnego wyboru lub niedopasowania partnera, poczucie niezrozumienia, nadmierna zazdrość, agresja, problemy seksualne, myśli o zakończeniu relacji;

– problemy zawodowe: błędny wybór zawodu,  poczucie niekompetencji zawodowych, niepewność i poczucie zagrożenia w obliczu nowych zadań;

– trudności związane z relacjami z innymi ludźmi: lęk, unikanie kontaktów, poczucie bycia nielubianym, lęk przed skrzywdzeniem i wykorzystaniem, przeżywanie nadmiarowej złości i prowokowanie konfliktów, poczucie samotności.

Tego typu problemy, a także inne trudności w realizacji potrzeb, wzbudzają najczęściej poczucie zagrożenia, lęku, krzywdy, poczucie winy czy złość. Przeżywane uczucia są z jednej strony informacją o tym, że efekt działania jest niezgodny z oczekiwaniem, ale są także źródłem motywacji do podejmowania działań mających na celu usuwanie przeszkód utrudniających realizację zamierzonych celów. Osoby poszukujące psychoterapii często nie potrafią wykorzystać swoich dotychczasowych doświadczeń przy realizacji własnych celów życiowych. Przyczynia się to do tego, że ich działania są nieskuteczne i niedostosowane do problemów. Gromadzenie się energii, która nie jest umiejętne wykorzystana do bardziej skutecznego rozwiązania problemów prowadzi do powstawania objawów i doświadczania cierpienia. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest podjęcie psychoterapii umożliwiającej nie tylko ustąpienie objawów ale wpływającej pozytywnie na poprawę funkcjonowania w wielu sferach życia.

[Na podstawie: „Czynniki leczące w psychoterapii” J. Cz. Czabała]

Zapraszamy do kontaktu z psychoterapeutami INVENIO: http://poznanterapia.pl/zespol/