Psychoterapia indywidualna

Jest to cykl indywidualnych regularnych spotkań pacjenta z psychoterapeutą. Psychoterapia polega na rozmowie obejmującej myśli, emocje i doświadczenia pacjenta. Celem psychoterapii jest pomoc w zrozumieniu nieświadomych mechanizmów myślowych i uczuciowych, które leżą u podłoża symptomów i trudności doświadczanych przez pacjenta. Uświadomienie tych mechanizmów jest krokiem prowadzącym do zmiany.

Sesje psychoterapii odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami, które mają na celu dokonanie diagnozy i ustanowienie ram leczenia.

Psychoterapia przeznaczona jest dla osób, które:

  • doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych,
  • przeżywają emocje, z którymi nie potrafią sobie poradzić (np. złość, smutek, lęk),
  • znalazły się w sytuacji kryzysowej,
  • doświadczają bezsilności i mają poczucie, że straciły kontrolę nad swoim życiem,
  • mają zdiagnozowane (lub podejrzewają u siebie): zaburzenia nastroju (np. depresja), zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywania, zaburzenia snu, problemy związane z seksualnością.

Zapraszamy do skorzystania z rozmów z naszymi specjalistami.