Terapia par

Jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności i kryzysów w związku. Terapia
pozwala na dotarcie do źródeł problemu pojawiającego się w relacji oraz umożliwia poznanie
mechanizmów utrzymujących go. Terapia poprzedzona jest wspólną konsultacją pary. Po
konsultacji diagnozującej problematykę pary zaleca się dalsze postępowanie – może być to
udział partnerów w terapii indywidualnej lub wspólna terapia.

Terapia par przeznaczona jest dla osób, które:

  • przeżywają kryzys w swoim związku,
  • zauważają powtarzające się w relacji trudności, których nie są w stanie pokonać,
  • czują, że nie mogą się porozumieć z partnerem,
  • myślą o rozstaniu choć nie są pewne tej decyzji,
  • mają trudność z wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb w relacji z partnerem.