Psychoterapia grupowa

Jest formą psychoterapii psychodynamicznej odbywającej się w grupie kilku osób (najczęściej 7-10 osób). W terapii grupowej zakłada się, że problemy pacjenta przejawiają się w relacjach z innymi, co dość szybko uwidacznia się w grupie, dzięki czemu można nad nimi pracować „tu i teraz”. Grupa jest swoistym lustrem dla pacjenta – daje informacje zwrotne, pomaga łatwiej zauważyć, zrozumieć i przyjrzeć się swoim trudnościom, własnemu wpływowi na rzeczywistość, pomaga poznać swój wzorzec wchodzenia w relacje.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu. Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzone jest konsultacją z terapeutą, który pomoże zdecydować czy jest to odpowiednia forma pomocy.

Psychoterapia grupowa przeznaczona jest szczególnie dla osób:

  • doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych (przyjaźnie, relacje w pracy itp.),
  • mających trudność w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących związków,
  • nieradzących sobie z emocjami,
  • doświadczających bezradności, pustki, braku wpływu na swoje życie.