Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest formą terapii skupiającą się na wewnętrznych reprezentacjach siebie i innych, które odtwarzają się zarówno w codziennym życiu pacjenta jak i w relacji z terapeutą. Koncentracja na tych aspektach podczas sesji terapeutycznych prowadzi do zmian wewnętrznych struktur, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie pacjenta w wielu obszarach życia. Podczas sesji terapeuta analizuje relację przeniesieniową, co umożliwia pacjentowi zrozumienie wewnętrznych wzorców, które są nieświadome a odgrywają dużą rolę w codziennym funkcjonowaniu.

Celem psychoterapii TFP jest pomoc pacjentowi w zrozumieniu nieświadomych i często irracjonalnych mechanizmów uczuciowych i myślowych, które leżą u podstaw doświadczanych symptomów. Dodatkowo, psychoterapia pomaga także w uzyskaniu integracji różnych aspektów wewnętrznego świata, co daje możliwość spójnego i adekwatnego postrzegania siebie i innych. 

Badania naukowe z obszaru neuronauki potwierdzają, że w wyniku psychoterapii TFP dochodzi też do zmian na poziomie biologicznym np. wzrost kontroli nad centrami emocjonalnymi w obszarach przedczołowych mózgu (Perez,2016).