dr Katarzyna Właśniak

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką PTPPd oraz certyfikowaną psychoterapeutką
TFP (Transference – Focused Psychotherapy). Jestem superwizorem szkoleniowym i wykładowcą
Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP), aktualnie przygotowuje się do uzyskania
certyfikatu superwizora TFP. Tytuł doktora w zakresie biologii medycznej uzyskałam na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu.

Kwalifikacje do zawodu psychologa i psychoterapeuty zdobyłam kończąc psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, następnie 4 letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz szkolenie z psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, prowadzone przez International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP). Ponadto ukończyłam Studium Umiejętności Psychologicznych, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Socjoterapii, a także brałam udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz szkoleniach dotyczących między innymi zaburzeń osobowości, depresji, zachowań autodestrukcyjnych, zaburzeń jedzenia. 
Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie, Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu oraz w praktyce prywatnej.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, które:

  • doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych (osobistych i zawodowych), mają poczucie niezrozumienia i odrzucenia, nie mogą realizować swoich życiowych celów
  • mają zaburzenia psychosomatyczne, czyli różnego typu problemy ze zdrowiem, których przyczyna ma naturę psychologiczną
  • cierpią z powodu nawracających lęków, stanów nerwicowych, pogorszonego samopoczucia
  • mają depresję, często przyjmują leki, ale ich stan zdrowia nie poprawia się
  • mają chroniczny dyskomfort w życiu wynikający z zaburzenia osobowości, np. borderline, osobowości narcystycznej, zależnej
  • chorują na zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia)
  • cierpią z powodu współuzależnienia czy doświadczeń DDA
  • są w sytuacji kryzysowej i potrzebują odzyskania wewnętrznego spokoju

Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd, ISTFP i
PTP.

Tel. 601-780-782