Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra – czym różnią się te zawody?

Pomoc psychologiczną oferuje: psycholog, psychoterapeuta oraz psychiatra. Warto zaznaczyć jakie różnice występują pomiędzy tymi profesjami.

Według definicji stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia w 1949 r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan człowieka w trzech obszarach: fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Inaczej mówiąc, jest to doświadczanie wewnętrznej harmonii, umożliwiającej pełny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz optymalną adaptację do otaczającego świata.

Psychoterapeuta

Jako, że psychoterapia jest metodą przywracającą zdrowie (rozumiane według przytoczonej definicji) psychoterapeuta musi posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe. Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia humanistyczne, społeczne, medyczne i podjęła specjalistyczne kształcenie psychoterapeutyczne w jednej ze szkół psychoterapii, trwające 4 lata.

Odrębność psychoterapii jako zawodu najlepiej ilustruje Deklaracja Strasburska Psychoterapii z 1999 roku:

  1. “Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową, praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
  2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
  3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
  4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją oraz odpowiednią wiedzę o innych metodach psychoterapeutycznych niż to, w zakresie którego odbywa się kształcenie.
  5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne”.

Psycholog

Psycholog jest absolwentem 5-letnich studiów psychologicznych. Do zadań psychologa należy przeprowadzanie diagnoz psychologicznych, opiniowanie, orzekanie, udzielanie pomocy psychologicznej, prowadzenie psychoedukacji, udzielanie, wsparcia. Psycholog prowadzi konsultacje, podczas których dzięki psychologicznej wiedzy i wykorzystywanym narzędziom (np. testy psychologiczne) dokonuje oceny stanu pacjenta ze względu na przyjęte normy (analizuje co zalicza się do obszaru “normy” i “zdrowia” a co nie). Może w tym zakresie udzielać porad oraz kierować w razie konieczności do innych specjalistów np. psychoterapeuty czy psychiatry. Psycholog nie zajmuje się psychoterapią.

Psychiatra

Psychiatra jest lekarzem medycyny ze specjalizacją psychiatryczną. Psychiatra dokonuje diagnozy i stosuje leczenie farmakologiczne u osób będących w stanie psychicznego cierpienia oraz pogorszonego funkcjonowania spowodowanego zaburzeniami i chorobami psychicznymi.