Terapia psychodynamiczna – czas trwania

Ze względu na czas trwania można wyróżnić psychoterapię krótko- oraz długoterminową.

Psychoterapia krótkoterminowa to forma pomocy ograniczona w czasie – trwa od około 6 do 12 miesięcy. Jest przeznaczona z reguły dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub chwilowym kryzysie.

Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat. Umożliwia wprowadzanie głębszych i długotrwałych zmian na poziomie struktury osobowości.

Psychoterapia psychodynamiczna jest cyklem regularnych sesji z psychoterapeutą, odbywających się z częstością 1 lub 2 razy w tygodniu, w stałym, umówionym terminie. Czas trwania procesu terapeutycznego jest kwestią indywidualną, związaną z diagnozą i nasileniem problemów pacjenta. Czas trwania terapii jest kwestią omawianą po zakończeniu etapu konsultacyjnego, kiedy to terapeuta przedstawia pacjentowi możliwości dalszej pracy terapeutycznej.