Terapia psychodynamiczna – jak przebiega

Psychoterapia psychodynamiczna bazuje na relacji terapeutycznej stanowiącej znaczącą i zaakceptowaną obustronnie więź pomiędzy terapeutą a pacjentem. Sesje psychoterapii przebiegają w formie osobistej – „twarzą w twarz” (pacjent i terapeuta siedzą naprzeciw). Zadanie pacjenta polega na swobodnym (bez cenzury) dzieleniu się spontanicznymi myślami, skojarzeniami oraz fantazjami. Ważne jest by pacjent nie blokował swoich wypowiedzi i czuł, że może wprowadzać na sesję także treści przeżywane przez niego jako wstydliwe lub niewypowiadane w codziennym życiu. Psychoterapeuta podąża za dynamiką pacjenta i dopasowuje własną aktywność do potrzeb pacjenta i jego możliwości. Celem psychoterapii jest wspólne poszukiwanie i zrozumienie mechanizmów jakie kierują życiem psychicznym pacjenta. Celem terapii nie jest zatem doradzanie, ale raczej towarzyszenie pacjentowi w procesie przepracowania bolesnych wątków, rozwiązanie nieświadomych konfliktów oraz wyeliminowanie tzw. przymusu powtarzania prowadzącego do podejmowania dysfunkcyjnych sposobów działania w wielu sytuacjach życiowych.