Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Zespół psychoterapeutów INVENIO weźmie udział w Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej przeznaczonego dla Poznaniu.

Program Sympozjum obejmuje następujące wystąpienia:

  1. “Dylematy diagnostyczne i techniczne w pracy z pacjentami z różnych poziomów organizacji borderline – Refleksje z praktyki własnej” A. Kaczmaska-Pająk
  2. “Diagnozowanie zaburzeń osobowości w dymensjonalnym modelu ICD-11 z perspektywy psychologicznej” E. Soroko
  3. “Nagutki i bezbronny wobec sceny pierwotnej – prezentacja kliniczna kombinacji nerwicy traumatycznej i psychonerwicy w oparciu o koncepcję Otto Fenichela” M. Wójcik
  4. “Zaburzenia afektywne – diagnoza, leczenie, dylematy. Omówienie przypadku terapii pacjentki z diagnozą CHAD” J. Pracka

Więcej informacji na naszej stronie na Facebooku