Co to jest osobowość?

Osobowość człowieka przejawia się w jego unikalnym sposobie zachowania, myślenia, reagowania emocjonalnego, nawiązywania relacji z innymi. Te wzorce funkcjonowania nazywamy cechami osobowości. Osobowość oddziałuje na motywację, system wartości i jest względnie stała w czasie. Stanowi o tym jak ktoś widzi siebie i swoje otoczenie, w jaki sposób radzi sobie z problemami i przystosowuje się do zmian. Prawidłowo ukształtowana osobowość pozwala na elastyczne, dostosowane do sytuacji uruchamianie różnych cech. O zaburzonej osobowości mówimy, kiedy jej cechy przybierają bardziej skrajną, sztywną postać prowadząc do trudności w kontaktach społecznych, w regulowaniu swoich emocji czy w sferze zawodowej.