Psychosomatyka

“Przyglądając się objawom somatycznym moich pacjentów (…) doszłam do wniosku, że nie można ograniczać zjawisk psychosomatycznych wyłącznie do chorób, bowiem teoretycznie zaliczyć można do nich wszystko, co dotyczy ciała realnego a także funkcji fizjologicznych. Do zjawisk psychosomatycznych zaliczyłam również wszelkie rodzaje fizycznych uszkodzeń lub dolegliwości, które powstały za sprawą uwarunkowań psychologicznych. Mam tu na myśli skłonność do powodowania wypadków, obniżenie odporności pod wpływem stresu – czyli podatność na infekcje – oraz problemy związane z uzależnieniami, które są “psychosomatyczną” próbą uporania się z bolesnymi konfliktami poprzez czasowe zamazanie świadomości ich istnienia”.

Joyce McDougall “Teatry ciała”