Anna Filipiak-Siewodnik

Anna Filipiak-Siewodnik

psycholog, psychoterapeutka, wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, absolwentka psychologii (UAM, specjalność kliniczna), ukończyła 4 -letnią Szkołę
Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz szereg specjalistycznych szkoleń m.in. studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii (WSE, UAM), kurs I stopnia Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP). Regularnie uczestniczy w seminariach i konferencjach poświęconych psychoterapii, swoją pracę regularnie poddaje superwizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując m.in. z poradnią zdrowia psychicznego, Centrum Pomocy Rodzinie oraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

Tel. 500-254-794