Specjaliści

Magdalena Grabiec-Stróżynska

Psycholog psychoterapeutka. Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i treningach rozwoju osobistego, m.in. Studium Treningu Grupowego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej – Andrzej Szulc oraz Podyplomowym Studium Pomocy Seksuologicznej w Instytucie Psychologii […]

Czytaj więcej
Specjaliści

Krzysztof Ratajczak

Pedagog, psychoterapeuta.  Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Ośrodku Terapii i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu, pracując z młodzieżą z  problemami w zakresie zaburzeń nerwicowych i zachowania oraz cierpiących na całościowe zaburzenia rozwoju, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Kruszwicy, pracując z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Toruniu i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. […]

Czytaj więcej
Joanna Zinczuk-Zielazna
Specjaliści

Dr Joanna Zinczuk-Zielazna

psycholog, psychoterapeutka. Jest doktorem nauk humanistycznych o specjalności psychologia, absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Łączy praktykę psychologiczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorką artykułów w czasopismach naukowych. […]

Czytaj więcej
Barbara Jankowiak
Specjaliści

Prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak

psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka, kieruje Pracownią Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) i Podyplomowe Studium Seksuologii (WSE UAM). Psychoterapeutycznie pracuje indywidualnie z osobami doświadczającymi trudności w relacjach osobistych i zawodowych, osobami z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Swoją pracę […]

Czytaj więcej
Anna Bodnar-Czapiewska
Specjaliści

dr n. med. Anna Bodnar-Czapiewska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 187), superwizor szkoleniowy (w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTPPd) i współpracownik KCP. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) oraz kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Posiada dyplom psychoterapeuty – kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii […]

Czytaj więcej
Katarzyna Właśniak
Specjaliści

dr Katarzyna Właśniak

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką PTPPd oraz certyfikowaną psychoterapeutkąTFP (Transference – Focused Psychotherapy). Jestem superwizorem szkoleniowym i wykładowcąKrakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP), aktualnie przygotowuje się do uzyskaniacertyfikatu superwizora TFP. Tytuł doktora w zakresie biologii medycznej uzyskałam na UniwersytecieMedycznym w Poznaniu. Kwalifikacje do zawodu psychologa i psychoterapeuty zdobyłam kończąc psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w […]

Czytaj więcej
Anna Filipiak-Siewodnik
Specjaliści

Anna Filipiak-Siewodnik

psycholog, psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy KCP, wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w latach 2018-2021, absolwentka psychologii (UAM, specjalność kliniczna), ukończyła 4 -letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz szereg specjalistycznych szkoleń m.in. studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii (WSE, UAM), kurs I stopnia Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i […]

Czytaj więcej
Malgorzata Ławniczak
Specjaliści

Małgorzata Ławniczak

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PolskiegoTowarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 225) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 66), superwizor aplikant, w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTP (Lista Aplikantów – Superwizorów PTP). Absolwentka Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego prowadzonych pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, a także Szkoły […]

Czytaj więcej
Edyta Wojciechowska-Bielak
Specjaliści

Edyta Wojciechowska-Bielak

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 185), superwizor szkoleniowy KCP, w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTPPd. Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność kliniczna. Uzyskała dyplom psychoterapeuty po ukończeniu 4 letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie w trakcie szkolenia […]

Czytaj więcej