Dr Joanna Zinczuk-Zielazna

Joanna Zinczuk-Zielazna

psycholog, psychoterapeutka. Jest doktorem nauk humanistycznych o specjalności psychologia, absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Łączy praktykę psychologiczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorką artykułów w czasopismach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży, swoją pracę
poddaje superwizji.

Tel. 600-296-546