Terapia psychodynamiczna – na czym polega?

Psychoterapia w podejściu psychodynamicznym przypisuje znaczącą rolę relacji budowanej pomiędzy terapeutą a pacjentem. Szczególną uwagę zwraca się tu na dynamikę przeżyć, emocji i myśli pojawiających się w stworzonej diadzie. Podłoże teoretyczne psychoterapii psychodynamicznej wywodzi się z psychoanalizy, której twórcą był Zygmunt Freud. Swój znaczący wkład w rozwój psychoterapii w nurcie psychodynamicznym wniosła także Melania Klein – przedstawicielka teorii relacji z obiektem oraz H. Kohut – reprezentujący psychologie self. Aktualnie podejście psychodynamiczne czerpie m.in. z teorii Otto Kernberga i jest otwarte na nowe odkrycia z zakresu psychiatrii i psychoterapii.