Wiedza

Rodzaje psychoterapii psychodynamicznej

Sposób prowadzenia psychoterapii jest dobierany przez psychoterapeutę na podstawie przeprowadzonych kilku konsultacji kwalifikujących. Jedną z możliwych form pracy jest psychoterapia ekspresywna. Sesje terapeutyczne odbywają się w tym przypadku w settingu 1-2 sesje tygodniowo. Jest to głęboka analiza nieświadomych aspektów funkcjonowania pacjenta. Praca terapeuty obejmuje takie techniki jak: klaryfikacja, konfrontacja oraz interpretacja. Ten rodzaj psychoterapii umożliwia […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra – czym różnią się te zawody?

Pomoc psychologiczną oferuje: psycholog, psychoterapeuta oraz psychiatra. Warto zaznaczyć jakie różnice występują pomiędzy tymi profesjami. Według definicji stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia w 1949 r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan człowieka w trzech obszarach: fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Inaczej mówiąc, jest to doświadczanie wewnętrznej harmonii, umożliwiającej pełny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz optymalną adaptację do otaczającego świata. […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – czas trwania

Ze względu na czas trwania można wyróżnić psychoterapię krótko- oraz długoterminową. Psychoterapia krótkoterminowa to forma pomocy ograniczona w czasie – trwa od około 6 do 12 miesięcy. Jest przeznaczona z reguły dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub chwilowym kryzysie. Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat. Umożliwia wprowadzanie głębszych i długotrwałych […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – jak przebiega

Psychoterapia psychodynamiczna bazuje na relacji terapeutycznej stanowiącej znaczącą i zaakceptowaną obustronnie więź pomiędzy terapeutą a pacjentem. Sesje psychoterapii przebiegają w formie osobistej – „twarzą w twarz” (pacjent i terapeuta siedzą naprzeciw). Zadanie pacjenta polega na swobodnym (bez cenzury) dzieleniu się spontanicznymi myślami, skojarzeniami oraz fantazjami. Ważne jest by pacjent nie blokował swoich wypowiedzi i czuł, […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – skuteczność

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życie człowieka kierowane jest w znacznej mierze przez wewnętrzne, nieświadome mechanizmy, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane wcześniej konflikty intrapsychiczne. Założenie leżące u podłoża psychoterapii psychodynamicznej głosi, że nie jest możliwe by zrozumieć życie psychiczne osoby kiedy pominiemy refleksję nad jej nieświadomością. Przez “nieświadomość” rozumie się tutaj część aparatu psychicznego, w którym kumulują […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – na czym polega?

Psychoterapia w podejściu psychodynamicznym przypisuje znaczącą rolę relacji budowanej pomiędzy terapeutą a pacjentem. Szczególną uwagę zwraca się tu na dynamikę przeżyć, emocji i myśli pojawiających się w stworzonej diadzie. Podłoże teoretyczne psychoterapii psychodynamicznej wywodzi się z psychoanalizy, której twórcą był Zygmunt Freud. Swój znaczący wkład w rozwój psychoterapii w nurcie psychodynamicznym wniosła także Melania Klein […]

Czytaj więcej
Anna Filipiak-Siewodnik
Specjaliści

Anna Filipiak-Siewodnik

psycholog, psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy KCP, wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w latach 2018-2021, absolwentka psychologii (UAM, specjalność kliniczna), ukończyła 4 -letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz szereg specjalistycznych szkoleń m.in. studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii (WSE, UAM), kurs I stopnia Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i […]

Czytaj więcej
Malgorzata Ławniczak
Specjaliści

Małgorzata Ławniczak

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PolskiegoTowarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 225) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 66), superwizor aplikant, w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTP (Lista Aplikantów – Superwizorów PTP). Absolwentka Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego prowadzonych pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, a także Szkoły […]

Czytaj więcej
Edyta Wojciechowska-Bielak
Specjaliści

Edyta Wojciechowska-Bielak

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 185), superwizor szkoleniowy KCP, w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTPPd. Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność kliniczna. Uzyskała dyplom psychoterapeuty po ukończeniu 4 letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie w trakcie szkolenia […]

Czytaj więcej