Specjaliści

Magdalena Grabiec-Stróżynska

Psycholog psychoterapeutka. Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i treningach rozwoju osobistego, m.in. Studium Treningu Grupowego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej – Andrzej Szulc oraz Podyplomowym Studium Pomocy Seksuologicznej w Instytucie Psychologii […]

Czytaj więcej
Specjaliści

Krzysztof Ratajczak

Pedagog, psychoterapeuta.  Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Ośrodku Terapii i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu, pracując z młodzieżą z  problemami w zakresie zaburzeń nerwicowych i zachowania oraz cierpiących na całościowe zaburzenia rozwoju, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Kruszwicy, pracując z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Toruniu i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. […]

Czytaj więcej
Aktualności

Wizyty osobiste u psychoterapeutów w Invenio

Od 1 lipca wizyty osobiste w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej INVENIO stały wznowione. Poniżej zamieszczamy zasady umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa podczas psychoterapii w związku z epidemią. Po wejściu do ośrodka należy zdezynfekować ręce. Przedpokój jest miejscem publicznym, prosimy o zasłanianie ust i nosa. Środki dezynfekujące będą dostępne w przedpokoju, gabinecie, łazience. Prosimy o przychodzenie punktualnie na sesję. […]

Czytaj więcej
Joanna Zinczuk-Zielazna
Specjaliści

Dr Joanna Zinczuk-Zielazna

psycholog, psychoterapeutka. Jest doktorem nauk humanistycznych o specjalności psychologia, absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Łączy praktykę psychologiczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorką artykułów w czasopismach naukowych. […]

Czytaj więcej
Barbara Jankowiak
Specjaliści

Prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak

psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka, kieruje Pracownią Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) i Podyplomowe Studium Seksuologii (WSE UAM). Psychoterapeutycznie pracuje indywidualnie z osobami doświadczającymi trudności w relacjach osobistych i zawodowych, osobami z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Swoją pracę […]

Czytaj więcej
Anna Bodnar-Czapiewska
Specjaliści

dr n. med. Anna Bodnar-Czapiewska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 187), superwizor szkoleniowy (w trakcie procesu do uzyskania certyfikatu superwizora PTPPd) i współpracownik KCP. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) oraz kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Posiada dyplom psychoterapeuty – kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii […]

Czytaj więcej
Katarzyna Właśniak
Specjaliści

dr Katarzyna Właśniak

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką PTPPd oraz certyfikowaną psychoterapeutkąTFP (Transference – Focused Psychotherapy). Jestem superwizorem szkoleniowym i wykładowcąKrakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP), aktualnie przygotowuje się do uzyskaniacertyfikatu superwizora TFP. Tytuł doktora w zakresie biologii medycznej uzyskałam na UniwersytecieMedycznym w Poznaniu. Kwalifikacje do zawodu psychologa i psychoterapeuty zdobyłam kończąc psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest formą terapii skupiającą się na wewnętrznych reprezentacjach siebie i innych, które odtwarzają się zarówno w codziennym życiu pacjenta jak i w relacji z terapeutą. Koncentracja na tych aspektach podczas sesji terapeutycznych prowadzi do zmian wewnętrznych struktur, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie pacjenta w wielu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Melanie Klein

Melanie Klein – jedna z bardziej zasłużonych psychoterapeutek w nurcie psychoanalitycznym urodziła się w Wiedniu, 30 marca 1882r. Od dzieciństwa jej marzeniem było pójście w ślady ojca i zostanie lekarzem, jednak z powodu wczesnego założenia rodziny nie zrealizowała tych planów. Dopiero kiedy w 1910 roku przeprowadziła się wraz z rodziną do Budapeztu, rozpoczęła tam szkolenie w nurcie […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Zygmunt Freud

Zygmunt Freud, zasłużył się w historii psychoterapii jako twórca psychoanalizy. Był on także wybitnym neurologiem, neuropatologiem, psychologiem oraz psychiatrą.Z. Freud urodził się 6.05.1856 roku we Freibergu na Morawach, w wieku 4 lat przeprowadził się z całą rodziną do Wiednia. Już w wieku 17 lat Freud został studentem Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie zgłębiał biologię oraz medycynę. Po studiach […]

Czytaj więcej