Superwizja

Superwizja jest niezbędnym narzędziem wspomagającym pracę psychoterapeutyczną. Jest spotkaniem terapeuty z superwizorem w celu skorzystania z jego wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji ma służyć dobru pacjenta. Superwizje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.W naszym ośrodku psychoterapeuci mogą skorzystać z superwizji szkoleniowych u rekomendowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne superwizora szkoleniowego dr Katarzynę Właśniak.

Wykaz rekomendowanych superwizorów: