Wiedza

Jak długo potrwa psychoterapia?

Na pytanie zainteresowanych o długość terapii nie sposób odpowiedzieć, zwłaszcza psychoterapeutom psychodynamicznym, którzy nie mają ściśle określonego scenariusza terapii, ale podążają za pacjentem i są otwarci na dynamikę relacji psychoterapeutycznej. Określenie terminu, kiedy główne cele terapii, ustalone przez pacjenta i psychoterapeutę, zostaną osiągnięte, byłoby raczej wróżeniem niż rzetelną informacją.

Czytaj więcej
Wiedza

Melanie Klein – wybitny psychoanalityk

Melanie Klein z domu Reizes , urodziła się 30 III 1882r. w Wiedniu. Wybitny psychoanalityk o niezwykłej osobowości i przenikliwym umyśle. Pragnęła być lekarzem, jak jej ojciec, który wsławił się szczególną odwagą i ofiarnością na rzecz cierpiących z powodu epidemii w Krakowie w drugiej połowie XIX w.Wczesne zaręczyny, małżeństwo i narodziny dzieci uniemożliwiły jej realizację tych pragnień. W 1910 r. za sprawą interesów męża , Melanie Klein przenosi się do Budapesztu, […]

Czytaj więcej
Wiedza

Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy

Zygmunt Freud, austriacki neurolog , neuropatolog, psycholog i psychiatra , twórca psychoanalizy oraz psychologii głębi.Urodził się 6 V 1856 r. we Freibergu na Morawach, w rodzinie lekarskiej pochodzenia żydowskiego. Gdy miał 4 lata, cała rodzina przeprowadziła się do Wiednia. W wieku 17 lat zaczął studiować na Uniwersytecie Wiedeńskim biologię, a później medycynę. Po ukończeniu studiów pracował przez jakiś czas w Laboratorium Fizjologii i Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego , następnie w Szpitalu Powszechnym w Wiedniu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Do kogo zwrócić się po pomoc?

Pomoc psychologiczną znaleźć można w ofercie wielu specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, trenera osobistego, psychiatry. Trzeba jednak pamiętać, że profesje te różnią się znacznie od siebie. Psycholog świadczy usługi polegając w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoedukacji, działalności naukowej. Psychologiem zostaje się po zdobyciu tytułu magistra psychologii i odbyciu odpowiedniego stażu. Psycholog posiada […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapeuta, psycholog czy psychiatra – objaśniania zawodów

Według konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia przyjętej w 1949 r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Najprościej rzecz ujmując, jest to poczucie takiej harmonii wewnętrznej, która skutkuje budowaniem harmonii w relacjach z rzeczywistością zewnętrzną, co wyraża się w jak najpełniejszym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i dobrą, czyli generującą jak najmniej cierpienia adaptacją osoby w otaczającym ją świecie. Psychoterapeuta W związku z rozumieniem psychoterapii jako metody […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – czas trwania

Z punktu widzenia formalnego terapia psychodynamiczna to zazwyczaj cykl regularnych spotkań, odbywających się z częstością 1-2 razy w tygodniu, w stałym, umówionym terminie, zawsze z tym samym specjalistą. Czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany i związany m.in. z rodzajem i nasileniem problemów, z którymi zgłosił się pacjent, jego motywacją do leczenia, możliwościami intelektualno-emocjonalnymi. W większości […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – jak przebiega

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą. We współczesnej formie sesja terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie). Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, uzyskując szczególne przyzwolenie na wprowadzanie treści wstydliwych, skrywanych […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – skuteczność

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane (w przeszłości) konflikty intrapsychiczne. Pierwsze i zarazem najważniejsze założenie tej szkoły głosi więc, że nie sposób zrozumieć życia psychicznego jednostki pominąwszy refleksję nad jej nieświadomością; przyjmując jednocześnie za Freudem, że „nieświadomość” to obszar aparatu psychicznego (obok przed- […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – na czym polega?

Podejście psychodynamiczne jest stanowiskiem teoretyczno-terapeutycznym, w którym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji. Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza i odkrycia jej autora Z. Freuda, ale zarazem późniejsze osiągnięcia i założenia przedstawicieli teorii relacji z obiektem (m.in. M. Klein), […]

Czytaj więcej
Specjaliści

Anna Kowalska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae […]

Brak komentarzy Czytaj więcej