Aktualności

Wizyty osobiste u psychoterapeutów w Invenio

Aktualnie osobiste wizyty pacjentów u psychologów i psychoterapeutów w Ośrodku zostały wznowione. Wprowadziliśmy zasady pracy terapeutycznej umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa w związku z epidemią. Po wejściu do ośrodka należy zdezynfekować ręce. Przedpokój jest miejscem publicznym, prosimy o zasłanianie ust i nosa. Środki dezynfekujące będą dostępne w przedpokoju, gabinecie, łazience. Prosimy o przychodzenie punktualnie na sesję. W […]

Czytaj więcej
Joanna Zinczuk-Zielazna
Specjaliści

Dr Joanna Zinczuk-Zielazna

psycholog, psychoterapeutka. Jest doktorem nauk humanistycznych o specjalności psychologia, absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Łączy praktykę psychologiczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorką artykułów w czasopismach naukowych. […]

Czytaj więcej
Barbara Jankowiak
Specjaliści

Prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak

psychoterapeutka, psycholożka, pedagożka, kieruje Pracownią Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) i Podyplomowe Studium Seksuologii (WSE UAM). Psychoterapeutycznie pracuje indywidualnie z osobami doświadczającymi trudności w relacjach osobistych i zawodowych, osobami z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości. Swoją pracę […]

Czytaj więcej
Anna Bodnar-Czapiewska
Specjaliści

dr n. med. Anna Bodnar-Czapiewska

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) oraz kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora nauk medycznychuzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Posiada dyplom psychoterapeuty – kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała kończąc 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła wiele szkoleń specjalistycznych, m.in. kurs z zakresu […]

Czytaj więcej
Katarzyna Właśniak
Specjaliści

dr n. biol. Katarzyna Właśniak

psycholog, psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy KCP, prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, wykładowca współpracujący z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w trakcie uzyskiwania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP). Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd, PTP i ISTFP. Prowadzi konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest formą terapii skupiającą się na wewnętrznych reprezentacjach siebie i innych, które odtwarzają się zarówno w codziennym życiu pacjenta jak i w relacji z terapeutą. Koncentracja na tych aspektach podczas sesji terapeutycznych prowadzi do zmian wewnętrznych struktur, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie pacjenta w wielu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Melanie Klein – wybitny psychoanalityk

Melanie Klein urodziła się w Wiedniu, 30 marca 1882r. Jest jedną z najwybitniejszych osobistości psychoterapii. Pragnęła być lekarzem, jak jej ojciec, który wsławił się szczególną odwagą i ofiarnością na rzecz cierpiących z powodu epidemii w Krakowie w drugiej połowie XIX w.Wczesne zaręczyny, małżeństwo i narodziny dzieci uniemożliwiły jej realizację tych pragnień. W 1910 r. za sprawą interesów męża , Melanie Klein przenosi się do Budapesztu, gdzie […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy

Zygmunt Freud, austriacki neurolog , neuropatolog, psycholog i psychiatra , twórca psychoanalizy oraz psychologii głębi.Urodził się 6 V 1856 r. we Freibergu na Morawach, w rodzinie lekarskiej pochodzenia żydowskiego. Gdy miał 4 lata, cała rodzina przeprowadziła się do Wiednia. W wieku 17 lat zaczął studiować na Uniwersytecie Wiedeńskim biologię, a później medycynę. Po ukończeniu studiów pracował przez jakiś czas w Laboratorium Fizjologii i Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego , następnie w Szpitalu Powszechnym w Wiedniu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Rodzaje psychoterapii psychodynamicznej

Sposób prowadzenia psychoterapii jest dobierany przez psychoterapeutę na podstawie przeprowadzonych kilku konsultacji kwalifikujących. Jedną z możliwych form pracy jest psychoterapia ekspresywna. Sesje terapeutyczne odbywają się w tym przypadku w settingu 1-2 sesje tygodniowo. Jest to głęboka analiza nieświadomych aspektów funkcjonowania pacjenta. Praca terapeuty obejmuje takie techniki jak: klaryfikacja, konfrontacja oraz interpretacja. Ten rodzaj psychoterapii umożliwia […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra – czym różnią się te zawody?

Pomoc psychologiczną oferuje: psycholog, psychoterapeuta oraz psychiatra. Warto zaznaczyć jakie różnice występują pomiędzy tymi profesjami. Według definicji stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia w 1949 r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan człowieka w trzech obszarach: fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Inaczej mówiąc, jest to doświadczanie wewnętrznej harmonii, umożliwiającej pełny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz optymalną adaptację do otaczającego świata. […]

Czytaj więcej