Na pytanie zainteresowanych o długość terapii nie sposób odpowiedzieć, zwłaszcza psychoterapeutom psychodynamicznym, którzy nie mają ściśle określonego scenariusza terapii, ale podążają za pacjentem i są otwarci na dynamikę relacji psychoterapeutycznej. Określenie terminu, kiedy główne cele terapii, ustalone przez pacjenta i psychoterapeutę, zostaną osiągnięte, byłoby raczej wróżeniem niż rzetelną informacją.