Historia psychoterapii: Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy

Zygmunt Freud, austriacki neurolog , neuropatolog, psycholog i psychiatra , twórca psychoanalizy oraz psychologii głębi.
Urodził się 6 V 1856 r. we Freibergu na Morawach, w rodzinie lekarskiej pochodzenia żydowskiego.

Gdy miał 4 lata, cała rodzina przeprowadziła się do Wiednia.

W wieku 17 lat zaczął studiować na Uniwersytecie Wiedeńskim biologię, a później medycynę. Po ukończeniu studiów pracował przez jakiś czas w Laboratorium Fizjologii i Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego , następnie w Szpitalu Powszechnym w Wiedniu aż otworzył prywatną praktykę lekarską.

Zafascynowany metodą pracy swojego kolegi Josefa Breuera , zaczął prowadzić wielogodzinne seanse rozmów ze swoimi pacjentkami. Celem tych rozmów było szukanie bezpośrednich przyczyn ataków nerwicy . Ostatecznie przekształciły się w analizowanie przebiegu całego życia . Z obserwacji pacjentek wyraźnie wynikało, iż mówienie do doktora przynosi im znaczącą ulgę w nerwicy .To spostrzeżenie doprowadziło Freuda do sformułowania hipotezy , że w wypowiadanych przez pacjentki treściach znajduje się „czynnik leczący”. Systematyczne studia nad „ujawnianiem wspomnień z dzieciństwa” poprzez wolne skojarzenia, czynności pomyłkowe i analizę snów doprowadziły Freuda do odkrycia , że psychiczność nie jest identyczna ze świadomością a więc , że musi istnieć jakieś życie psychicznie nieuświadamiane a w jego obszarze czynnik „leczący nerwice i histerie”.

W rozumieniu zjawisk psychicznych reprezentował stanowisko dynamiczne, pojmując psychikę jako „zorganizowany układ sił nieświadomych”.

W 1886r. wprowadził termin „psychoanaliza” a w 1887r. opracował „teorię psychoanalizy”.
Opracował także „etiopatologię nerwic”. Był autorem „symbolicznej interpretacji marzeń sennych”.

W 1903r. został założycielem i prezesem Wiedeńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego a w 1910 r. kierownikiem naukowym tegoż. W tym samym roku został współzałożycielem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

W 1908 r. teorie Freuda na temat nerwic były już na tyle znane, że zwołano I Międzynarodowy Kongres Psychologii Freudowskiej w Salzburgu, w którym Zygmunt Freud uczestniczył jako gość honorowy.

W 1938 wyemigrował do Londynu , gdzie prowadził wykłady na Uniwersytecie Londyńskim.
Zmarł 23IX 1939r. w Hampstead k.Londynu.