Pomoc psychologiczną znaleźć można w ofercie wielu specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, trenera osobistego, psychiatry. Trzeba jednak pamiętać, że profesje te różnią się znacznie od siebie. Psycholog świadczy usługi polegając w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoedukacji, działalności naukowej. Psychologiem zostaje się po zdobyciu tytułu magistra psychologii i odbyciu odpowiedniego stażu. Psycholog posiada wiedzę i przygotowanie do pomocy i wsparcia, natomiast nie posiada pełnych kwalifikacji umożliwiających prowadzenie psychoterapii. Tym zajmuje się psychoterapeuta, czyli specjalista, który po zdobyciu tytułu magistra nauk humanistycznych (nie tyko psychologii, ale też pedagogiki, socjologii lub filozofii), odbył, co najmniej 4 –letni szkolenie, w którym zdobył wiedzę umożliwiającą prowadzenie profesjonalnego procesu terapeutycznego. Aby zdobyć dyplom psychoterapeuty trzeba również odbyć własną psychoterapię, praktykę pod okiem superwizora, w końcu odpowiedni staż kliniczny. W procesie dbania o nasze zdrowie psychiczne ważną pozycję zajmuje psychiatra, czyli lekarz medycyny, absolwentem sześcioletnich studiów medycznych. Ten zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznym, wymagających farmakoterapii i psychofarmakoterapii, niekiedy leczenia na oddziale w szpitalu psychiatrycznym. Psychiatra może oczywiście zajmować się psychoterapią, ale tutaj warunkiem jest również przejście szkolenia psychoterapeutycznego.